LEGERIA

CITES LEGERIA APLIKATZEKO

CITES hitzarmeneko darion betebehar bat hartzea da, eta CITES hitzarmeneko xedapenak aplikatzea ahalbidetuko duen legeria nazionala eta konferentzian onetsitako ebazpenak. Horrek ez ondorioz, ezin da neurri nazional zorrotzagoak.

Europako batasunaren, horretarako, araudi bat komuna izatea, aplikatu eta CITES hitzarmenak garatzen, gainera, betez lortzea da helburua, harmonizazio eb osoan.

NAZIOARTEKO LEGEDIA

EBKO LEGERIA

Zuzenean aplikatzen espainia, ebko legedia, funtsean, hauek dituzte bilketa Erregelamenduak (EE) 338/97 eta 865/2006. Lehenengoan oinarrizko erregulazioa adierazten ditu printzipio orokorrak eta bigarrena, garatzen duen Aplikazio-erregelamenduko bere oinarriak. Bi batek aldatu ditu ondorengo arauetan guztiak bildu ondoren, esekiduren gain, debekatzen duen eb-inportazio-espezimen jakin batzuk.

Erregelamendua (EE) kontseiluaren 338/97, 1996.eko abenduaren 9an, babesari buruzkoa; izan ere, fauna eta flora basatia du merkataritza-kontrolaren bidez (HAMABI L61 argitaratu duen 97/03/03 zk.). Horren bertsioakAraudi bateratuaaldaketa hauek sartzen dira.

 • Erregelamendua (EE) 1882/2003, europako parlamentuarena eta kontseiluarena, 2003ko irailaren 29ko egokitzapenari buruzko a, 1999/468/ee erabakiaren xedapenak kontseiluaren dituzten batzordeetan, honakoak bildu dira beren eskumenak gauzatu eta lana egiteko aurreikusitako prozedurari lotutako egintza tratatuaren 251. artikuluan ezarritako EE (e) an DOL zk. L 284, 2003/10/31).
 • Erregelamendua (EE) 398/2009europako parlamentuaren eta kontseiluaren 2009ko apirilaren 23koa,, buruzko erregelamendua (EE) 338/97 kontseiluaren babesteko eta basa fauna eta florako egin du merkataritza-kontrolaren bidez dagokienez, batzordearen betearazte-eskumenak (HAMABI argitaratua, 126 zk/5 2009/05/21).
 • Erregelamendua (EB) 750/2013 2013ko uztailaren 29ko, buruzko erregelamendua (EE) kontseiluaren 338/97, babesari buruzkoa; izan ere, fauna eta flora basatia du merkataritza-kontrolaren bidez (212.) argitaratu dute DOL-2013/08/7).
 • Erregelamendua (EB) 2021/2280 batzordearenabenduaren 16ko 2021/buruzko erregelamendua (EE) erregelamenduak eta kontseiluaren 338/97 zk. (EE) 865/2006 europako batzordearen 2006ko maiatzaren 4an, erregelamenduaren aplikazio-xedapenak ezartzen dituena (EE) 338/97.
 • Erregelamendua (EB) 2023/966maiatzaren 15eko batzordearen 2023-erregelamendua aldatzen duena (EE) erregelamenduan xedatutako oinarriak kontseiluaren 338/97 jasotzearren zuzenketak eta eraberritzeari buruzko bilera hemeretzigarren alderdien konferentziaren nazioarteko merkataritzari buruzko konbentzioa Fauna eta Flora espezie basatien.

Erregelamendua (EE) batzordearen 865/2006, 2006ko maiatzaren 4an, erregelamenduaren aplikazio-xedapenak ezartzen dituena (EE) kontseiluaren 338/97 babesari buruzkoa eta basa fauna eta florako espezie kontrolaren bidez, zure saltokiko (argitaratutako HAMABI L166 2006/06/19-zk.). Horren bertsioak, aldaketak barne Araudi bateratua:

 • Erregelamendua (EE) 100/2008 batzordeak2008ko otsailaren 4koa, aldatzen duena, lagin-bildumak eta zenbait merkataritzarekin lotutako betebeharrak nazioarteko fauna eta flora espezie basatien, erregelamendua (EE) zk. 865/2006 erregelamenduaren aplikazio-xedapenak ezartzen dituena (EE) kontseiluaren 338/97 zk.
 • Erregelamendua (EB) batzordearen 791/2012, 2012ko abuztuaren 23ko aldatzen duen dagokionez, baldintza jakin batzuk salerosketari buruzko fauna eta flora espezie basatien, erregelamendua (EE) 865/2006 erregelamenduaren aplikazio-xedapenak ezartzen dituena (EE) kontseiluaren 338/97 (242 zk.) argitaratu dute DOL 2012/09/07).
 • Gauzatze-erregelamendua (EB) 792/2012 batzordeak, 2012ko abuztuaren 23ko, xedapenak ezartzen dituena baimenak, ziurtagiriak eta bestelako agiriak diseinuari buruzko erregelamenduan jasotako (EE) kontseiluaren 338/97, babesari buruzkoa; izan ere, fauna eta flora basatia kontrolaren bidez, merkataritza, eta bere erregelamendua aldatzekoa (EE) batzordearen 865/2006 (e) an 242 DOL 2012/09/07).
 • Erregelamendua (EB) 2021/2281 batzordearenabenduaren 16ko 2021/gauzatze-buruzko erregelamendua (EB) 792/2012 zk. batzordearen dagokionez, kode berri bat gehitzea landare-jatorriko ekoizteko eta horrekin lotutako lagundutako aldaketak.

Gauzatze-erregelamendua (EB) batzordearen 1587/2019irailaren 24ko, 2019 eten dela sarrera espezimenak batasunean zenbait eta basa fauna eta florako espezieen (DOL argitaratua, 248. zk.a 2019/09/27). oharra: ebn gaur egun duten espezieak inportazio debekatuta dago.

Erregelamendua (EB) batzordearen gertatuko 2117ko 2019/azaroaren 29ko 2019 erregelamendua aldatzen duena (EE) kontseiluaren 338/97 zk., babesari buruzkoa; izan ere, fauna eta flora basatia du merkataritza-kontrolaren bidez. Oharra: Eranskin Berriak hartzen ditu (atik dra) ondoren hartutako CoP18.

BARNE-LEGERIAREN

Espainia eeera sartzeko tresna1986ko maiatzaren 16koa, nazioarteko merkataritzari buruzko hitzarmenari, Fauna eta Flora espezie basatien (CITES). (Boen argitaratu zen, 181. zk., 1986/07/30).

1333/2006 Errege Dekretua, azaroaren 21ekoa, erabilera arautzen duen espezimenetan, arriskuan dauden espezieak, konfiskatutako eta basa fauna eta florako babestuta bere bizitzaren gaineko kontrola merkataritza (boen argitaratu zen-286. 2006/11/30) aldatu zuen.986 Errege Dekretua, 2021/(. eaon argitaratua 295. 2021/12/10).

Legearen bigarren xedapen gehigarria 2007ko 32azaroaren 7ko aldatutako eta 2017ko ekainaren zaintzeko, animaliak, ustiapenean, garraioan, esperimentazio eta sakrifizio (boen argitaratutako-2017/06/28). Oharra: tasak kudeatu eta tramitatzeko baimenak eta ziurtagiriak ezartzen Baldin bada.

Onartzeko agiria XXI. artikuluari egindako zuzenketa. nazioarteko merkataritzari buruzko konbentzioa basa fauna eta flora espezie mehatxatuen (Washington 1973ko martxoaren 3an), 1983ko apirilaren 30ean hartutako Gaborone (boen argitaratu zen 270 2013/11/11).

7/2018 Errege Dekretua, urtarrilaren 12koa, baldintzak ezartzen dituena, dokumentazioa edukitzea eta merkataritzaren arloan markaketa-fauna eta flora espezie basatien ezarri denarekin bat, aplikatuz, europar batasunaren araudiaren nazioarteko merkataritzari buruzko konbentzioa basa fauna eta flora espezie mehatxatuen. Errege dekretuak aldatu zuen 986/2021 (. eaon argitaratua 295. 2021/12/10).

986 Errege Dekretua, 2021/neurriak ezartzen dituena, azaroaren 16koa, hitzarmenaren aplikazio Fauna eta Flora espezie basatien nazioarteko merkataritzari buruzko (CITES), Washington 1973ko martxoaren 3an, eta erregelamenduaren (EE) 338/97 zk. kontseiluaren 1996.eko abenduaren 9an, babesari buruzkoa eta basa fauna eta florako espezieen-kontrolaren bidez, zure saltokiko (2021 argitaratua (295. zk.ko eao, 2021/12/10).

Azaroaren 21eko ebazpena 2022ko, aduanen eta zerga berezien saila, zerga administrazioko estatu agentziaren buruz, aitorpena subjektu espezimenetan, araudiaren nazioarteko merkataritzari buruzko hitzarmenaren Fauna eta Flora espezie basatien (30 zk BOE 2023/02/4).

Urtarrilaren 20ko ebazpena 2023koidazkariordetzaren,, kudeaketa-gomendioko hitzarmena argitaratzen den zerga administrazioko estatu agentziaren Industria, merkataritza eta Turismo ministerioari, merkataritzako estatu idazkaritza, aurreko egiaztapenak egitea aduana bulegoko erregelamenduan (EE) 338/97 zk. kontseiluaren 1996.eko abenduaren 9an, babesari buruzkoa eta basa fauna eta florako espezieen egin du merkataritza-kontrolaren bidez (BOE 23. 2023/01/27).

Koral grisa

CITES LEGERIA ZEHATZEKO

Europako batasuneko estatu kideak erregelamendu hau aplikatzeko, (EE) 338/97 garatu behar dituzte, nazio bakoitzeko legeetara santzionatzen diren erregelamendu-xedapenak ez betetzea Baldin bada. Espainiaren kasuan, legeria horren inguruan biltzen dira honako xedapen hauek:

 • 10-1995 Lege Organikoa1995eko azaroaren 23koa, zigor kodearen (behin baino gehiagotan aldatu). eaon argitaratua 281, 1995/11/24.
 • 12-1995 Lege Organikoa, 1995eko abenduaren 12koa, errepresio-kontrabandoa. BOE, 297. zk. 1995/12/13.
 • 1649/1998 Errege Dekretua1998ko uztailaren 24koa, garatzen duena, ii. titulua, 12/1995 lege organikoak, abenduaren 12koa, administrazio arau-kontrabandoaren Errepresioa, kontrabandoz sartzen baitzen. Boen argitaratu zen, 214 zk. 1998/09/07.
 • 6/2011 Lege Organikoaekainaren 30ekoa, aldatzen duena, 12/1995 lege organikoak, abenduaren 12koa, kontrabandoaren errepresioa. BOE, 2001/07/01-156. zk.