Portal da autoridade administrativa CITES en España

CITES: Convención sobre comercio internacional de especies ameazadas de flora e fauna salvaxes

AVISO

O día 10 de decembro de 2021 publicouse no Boletín Oficial do Estado o Real Decreto 986/2021 que designa novas autoridades no ámbito do Convenio sobre o Comercio Internacional de Especies Ameazadas de Fauna e Flora silvestres (CITES).

Infórmase que a partir do próximo día 2 de xaneiro de 2022, a Subdirección Xeral de Inspección, Certificación e Asistencia Técnica de Comercio Exterior deixará de exercer as funcións correspondentes a Autoridade administrativa CITES e a Subdirección Xeral de Biodiversidade Terrestre e Mariña da Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación, asumirá as competencias de Autoridade administrativa e órgano de xestión principal CITES nos termos que prevé o Regulamento (CE) 338/97, do Consello, do 9 de decembro de 1996, relativo á protección de especies da fauna e flora silvestres mediante o control do seu comercio.

En consecuencia, a partir de devandito día 2 de xaneiro de 2022 todas as solicitudes de permisos e certificados CITES, así como calquera outra relacionada coa aplicación do Convenio CITES, deberán presentarse #ante a Subdirección Xeral de Biodiversidade Terrestre e Mariña do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Así mesmo, os expedientes que se atopen pendentes de resolución, serán resoltos pola Subdirección Xeral de Biodiversidade Terrestre e Mariña do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

A presentación de solicitudes ou consultas poderán realizarse a través da Sede Electrónica, a través do correo electrónico (bzn-cites@miteco.es) ou no teléfono + 34 915975843.

As funcións correspondentes á Autoridade científica CITES serán asumidas polo Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC) cuxos datos de contacto son os seguintes: