Portal de l'autoritat administrativa CITES a Espanya

CITES: Convenció sobre el comerç internacional d'espècies amenaçades de fauna i flora silvestres

AVISO

El dia 10 de desembre de 2021 s'ha publicat en el Boletín Oficial del Estado el Reial decret 986/2021 que designa noves autoritats en l'àmbit del Conveni sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora silvestres (CITIS).

S'informa que a partir del pròxim dia 2 de gener de 2022, la Subdirecció General d'Inspecció, Certificació i Assistència Tècnica de Comerç Exterior deixarà d'exercir les funcions corresponents a Autoritat administrativa CITIS i la Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina de la Direcció General de Biodiversitat, Boscos i Desertificació, assumirà les competències d'Autoritat administrativa i òrgan de gestió principal CITIS en els termes que preveu el Reglament (CE) 338/97, del Consell, de 9 de desembre de 1996, relatiu a la protecció d'espècies de la fauna i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç.

En conseqüència, a partir d'aquest dia 2 de gener de 2022 totes les sol·licituds de permisos i certificats CITIS, així com qualsevol altra relacionada amb l'aplicació del Conveni CITIS, hauran de presentar-se davant la Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

Així mateix, els expedients que es trobin arracades de resolució, seran resolts per la Subdirecció General de Biodiversitat Terrestre i Marina del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.

La presentació de sol·licituds o consultes podran realitzar-se a través de la Seu Electrònica, a través del correu electrònic (bzn-cites@miteco.es) o en el telèfo + 34 915975843.

Les funcions corresponents a l'Autoritat científica CITIS seran assumides pel Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) les dades de contacte del qual són els següents: