Avís Legal

cites.es és un domini en internet de titularitat de la Secretaria d'Estat de Comerç del Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa. Passeig de la Castellana, 162. 28046 - Madrid. Espanya. Telèfon: 91 349 40 00.

Amb el present lloc d'Internet, la Secretaria d'Estat de Comerç pretén fomentar l'accés del públic a la informació relativa a les seves iniciatives i a les polítiques relacionades amb la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres. El nostre objectiu consisteix a vetllar per l'actualitat i exactitud d'aquesta informació. Aquesta informació podrà ser canviada sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del lloc d'Internet o el seu disseny.

Pretenem reduir al mínim els problemes ocasionats per errors. No obstant això, algunes dades o informacions continguts a les nostres pàgines poden haver estat creats o estructurats en arxius o formats no exempts d'errors. Per tant els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda a les pàgines d'aquest lloc d'Internet tenen caràcter merament informatiu pel que suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

La present clàusula d'exempció de responsabilitat no té per objecte limitar la responsabilitat de la Secretaria d'Estat de Comerç de forma contrària al que es disposa per les normatives aplicables, ni excloure la seva responsabilitat en els casos en els quals, en virtut d'aquestes normatives, no pugui excloure's.